IGF 1 ja BTT-G – Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus (STCW A-V/1-2-1 ja A-V/3-1)

Kuvaus

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä:
IGF-aluksen laivaväen peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus (A-V/3), TAI

Kaasusäiliöaluksen laivaväen peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus (V/1-2.2)

Koulutuksen edellytyksenä on käytännön paloharjoittelun suorittaminen.

Koulutus sisältää muun muassa:

Säiliö- ja IGF-alustyypit ja rakenne sekä ominaisuudet, lastinkäsittelyjärjestelmät, polttoainejärjestelmät ja –varastointi, kaasujen fysikaaliset ominaisuudet, terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivisuusvaarat, perustiedot vaarojen hallitsemiseksi, käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden käyttö hätätilanteissa, turvallisen lasti-, bunkraus- ja vahtitoiminnan perusteet, hätäpysäytykset, vuodot ja meriympäristön suojelu

Tieto, ymmärrys ja taito:

  • kaasusäiliö- ja IGF alustyypeistä sekä niiden lastijärjestelmistä ja nesteytettyjen kaasujen ominaisuuksista
  • säiliöalus- ja IGF-toimintoihin liittyvistä vaaroista, vaaroilta suojautumisesta ja ympäristönäkökohdista
  • turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen perusteista

Huomioitavaa

Koulutus alkaa

Tilauksesta

Kesto

2 pv

Paikka

Kotka, XAMK kampus

Lisätiedot

niina.karkkainen@ekami.fi, +358 50 577 7019