Kotimaanliikenteen laivurikoulutus syksy 2022

Kuvaus

Kotimaanliikenteen laivurin pätevyyteen vaaditaan koulutuksen lisäksi tietty määrä meripalvelua/harjoittelua (koulutus ei tätä sisällä eikä koulutuksen järjestäjä harjoituspaikkaa järjestä). Osa meripalvelusta/harjoittelusta voidaan tarvittaessa korvata soveltuvilla simulaattoriharjoituksilla.

Kotimaanliikenteen laivurinkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä kotimaanliikenteen lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500 ja kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen alueilla I ja II. Liikennealue I käsittää joet, kanavat, satamat, järvet sekä sellaiset sisäsaaristoalueet, jotka eivät ole välittömästi alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille samoin kuin lyhyet suojaamattomat väyläosuudet sisäsaaristossa. Liikennealue II käsittää ulkosaariston ja sellaiset saaristoalueet, jotka ovat välittömästi alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille.

Kun henkilölle on kerääntynyt kaksitoista kuukautta meripalvelua kansipäällystötehtävissä (kotimaanliikenteen laivurikirjan lisäksi), voi hän myös toimia päällikkönä kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen III-alueella sekä kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300 mutta alle 500. Liikennealue III käsittää avomerialueet kotimaanliikenteessä.

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/merenkulku/merenkulun-patevyyskirjat

Huomioitavaa

Maksimi osallistujamäärä on 24. Koulutukseen osallistujat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Huom! Koulutukseen osallistumisen hyväksymisperuste on voimassa oleva merimieslääkäritodistus.

Ilmoittautuminen

Koulutus alkaa

10.10.2022

Koulutus päättyy

16.12.2022

Kesto

50 pv

Minimiosallistujamäärä

10

Hinta

0 €

Paikka

Kotka, Katariinan kampus. Lehmustie 4, 48130 Kotka

Ilmoittautuminen päättyy

3.10.2022

Lisätiedot

niina.karkkainen@ekami.fi, +358 50 577 7019