Terveydenhuollon ja sairaanhoidon kertauskoulutus vahtiperämiehille ja konepäällystölle (STCW A-VI/4-1)

Kuvaus

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä:
Ensiapukoulutuksesta annettava lisäpätevyys (VI/4.1)

Uusittava 5 vuoden välein

Koulutus sisältää muun muassa:

Ensiapupakkauksien, ensihoitovälineiden ja sairaanhoidollisten välineiden tuntemisen sekä käytön osaamisen Laiva-apteekkipäätöksen 2015 mukaisesti potilasturvallisuus huomioiden.

  • potilaan luotettava tutkiminen ja löydösten kirjaaminen, normaalien löydösten tunnistaminen
  • sydänpysähdyksen tunnistaminen ja toiminta elvytyksessä
  • sairastuneen tai vammautuneen potilaan tutkiminen, hoitaminen ja seuranta annettujen ohjeiden mukaisesti
  • selkärankavammat, kuuma- ja kylmävammat, haavat ja ruhjeet
  • murtumat, nyrjähdykset sekä lihasvammat
  • hoitotoimenpiteissä avustaminen ja hoitovälineiden turvallinen käyttö

Tieto, ymmärrys ja taito:

Kurssin käynyt henkilö osaa ryhtyä välittömiin ensiavun ja ensihoidon tehtäviin laivalla tapahtuvassa sairastumis- tai vammautumistilanteissa. Hän tunnistaa terveyteen ja peruselintoimintoihin kohdistuvat hätätilanteet ja poikkeavuudet ja hallitsee ensiavun ja ensihoidon antamisen potilasturvallisuutta noudattaen.

Huomioitavaa

Viimeinen peruutuspäivä osallistumiselle on 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua. Viimeisen peruutusajan jälkeisistä peruutuksista veloitetaan koulutuksen täysi hinta.

Koulutus alkaa

Tilauskoulutus

Kesto

2 pv

Paikka

Kotka

Lisätiedot

XAMK, lehtori Terhi Hede terhi.hede@xamk.fi +358447028710