Terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääkintähuollon kertauskoulutus laivapäällystölle ja laivasairaanhoidosta vastaaville henkilöille (STCW A-VI/4-2)

Kuvaus

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä:
Terveydenhuoltokoulutuksesta annettava lisäpätevyys (VI/4.2)

Uusittava 5 vuoden välein. Tämä on kertauskoulutus. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Kurssille voidaan ottaa vain merenkulun ammatillisen tutkinnon omaava henkilö.

Koulutus sisältää muun muassa:

Laiva-apteekista annettujen määräysten perehtymisen sekä soveltamisen käytännössä potilastilanteissa. Sairastuneen ja vammautuneen potilaan tutkimisen, hoitamisen ja lääkehoidon osaamisen Laiva-apteekkipäätöksen 2015 sisältöjen mukaisesti itsenäisesti sekä lääkärin ohjeen mukaan toimimisen potilasturvallisuuden huomioiden. Kädentaitojen harjoitukset Laiva-apteekkipäätöksen välineiden mukaisesti.

 • potilaan luotettava tutkiminen ja löydösten kirjaaminen, poikkeavien löydösten tunnistaminen
 • sydänpysähdyksen tunnistaminen, elvytyksessä toimiminen ja elvytyksen johtaminen
 • korva-, nenä- ja kurkkupotilas laivalla
 • silmäpotilas laivalla
 • ulkoiset ja sisäiset verenvuodot
 • palo-, syöpymis- ja paleltumavammat
 • haavan hoito, haavan ompelu ja haavainfektion hoito
 • murtumat, luksaatiot ja lihasvammat
 • kivun hoito laivalla
 • akuutti vatsakipupotilas laivalla
 • pientoimenpiteet laivalla, injektion antaminen, perifeerisen laskimon kanylointi, virtsarakon katetrointi
 • infektiosairaudet
 • alkoholi- ja päihdeongelmat laivalla
 • hammastapaturman hoito
 • naistentaudit, raskaus ja synnytys
 • kuolema ja kuoleman toteaminen laivalla
 • aseptiikka
 • sairauksien ennaltaehkäisy, desinfektio, sterilointi ja tuholaistorjunta laivalla

Tieto, ymmärrys ja taito:

Kurssin käynyt henkilö tunnistaa terveyteen ja peruselintoimintoihin kohdistuvat hätätilanteet ja poikkeavuudet ja hallitsee ensiavun ja ensihoidon antamisen potilasturvallisuutta noudattaen.
Hän osaa antaa lääkinnällistä apua laivalla olevalle sairastuneelle tai vammautuneelle. Hän osaa tutkia, hoitaa ja lääkitä potilasta potilasturvallisuuden huomioiden sekä johtaa toimintaa potilastilanteissa.

Kurssiin sisältyy myös ennakkotehtävä ja loppukoe.

Huomioitavaa

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehtävästä peruutuksesta tai peruuttamatta jätetystä koulutuksesta peritään täysimääräinen koulutusmaksu.

Koulutukseen otetaan 16 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Ilmoittautuminen

Koulutus alkaa

14.12.2022

Koulutus päättyy

16.12.2022

Kesto

3 pv

Minimiosallistujamäärä

10

Hinta

650e + alv 24%

Paikka

Kotka

Ilmoittautuminen päättyy

1.12.2022

Lisätiedot

XAMK, lehtori Jussi Mähönen jussi.mahonen@xamk.fi +358 50 473 4000