Tilauskoulutukset

Crisis Management and Human Behaviour Training STCW A-V/2.4

Ihmiset ja ihmismassat reagoivat hätätilanteisiin eri tavalla. Koulutuksessa käydään läpi mm. toimintatapoja hätätilanteiden varalle matkustaja- aluksilla. Koulutus on tarkoitettu matkustaja-alusten henkilöstölle, joilla on määritelty sellainen vastuutehtävä hälytysluettelossa, joka liittyy matkustajien […]

Merilainsäädännön tentti

Mikäli sinulla on ulkomainen päällystön STCW-pätevyyskirja tai säiliöaluksen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus ja haluat työskennellä Suomen lipun alla purjehtivassa aluksessa tulee sinulla olla kelpoisuustodistus (endorsement). Kelpoisuustodistusta varten on suoritettava Suomen merenkulkulainsäädännön […]

Kertauskoulutukset – nosturikoulutukset

Onko satamanosturin ajoluvan suorituksesta kulunut jo tovi aikaa ja olisi aiheellista kerrata nosturityöhön liittyviä työturvallisuusseikkoja sekä asiaa koskevaa lainsäädäntöä? Onko nosturitaidot päässeet ruostumaan vähäisen ajon vuoksi ja nyt olisi tarve […]

Basic Safety Training – hätätilanteiden peruskoulutus (STCW A-VI/1) PELASTAUTUMINEN

Basic Training -lisäpätevyystodistus eli hätätilanteiden peruskoulutuksesta (STCW A-VI/1) annettu lisäpätevyystodistus vaaditaan alusten laivaväkeen kuuluvilta henkilöiltä (ei koske kotimaan liikennettä), jotka kuuluvat aluksen vähimmäismiehitykseen tai joille on määrätty aluksen turvallisuuteen tai […]

Basic Safety Training – hätätilanteiden peruskoulutus (STCW A-VI/1) TYÖSUOJELU JA ALUS SOSIAALISENA YMPÄRISTÖNÄ

Basic Training -lisäpätevyystodistus eli hätätilanteiden peruskoulutuksesta (STCW A-VI/1) annettu lisäpätevyystodistus vaaditaan alusten laivaväkeen kuuluvilta henkilöiltä (ei koske kotimaan liikennettä), jotka kuuluvat aluksen vähimmäismiehitykseen tai joille on määrätty aluksen turvallisuuteen tai […]

MRM – Maritime Resource Management

Maritime Resource Management (MRM) koulutus on ALL Academyn lisensoima johtamiskoulutus merenkulun aloilla toimiville. Koulutus keskittyy inhimillisiin tekijöihin yksilö- ja organisaatiotasolla: asenteet, kommunikaatio, käytös ja organisaatiokulttuuri. Koulutus sisältää muun muassa: Tilannetietoisuus […]

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus antaa koulutusta trukkityöskentelyyn satamissa, terminaaleissa, teollisuudessa ja vähittäiskaupassa toimiville henkilöille. Koulutus sisältää niin teoriaa kuin käytännön harjoitteita. Koulutuksen sisältö koostuu seuraavista osioista: Trukinkuljettajana toimiminen ja työskentely trukilla, trukkitekniikka, […]

Siltanosturin kuljettajakoulutus

Työnantajan tulee varmistaa, että työturvallisuuslain vaatimukset täyttyvät mitä tulee työntekijöiden perehdytykseen esim. laitteiden ja koneiden käytössä. Siltanosturin käyttö- ja turvallisuuskoulutus sopii esim. teollisuushalleissa ja varastoissa työskentelevien siltanostureiden käyttäjille. Koulutuksen sisältö: […]

Terveydenhuollon ja sairaanhoidon kertauskoulutus vahtiperämiehille ja konepäällystölle (STCW A-VI/4-1)

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä: Ensiapukoulutuksesta annettava lisäpätevyys (VI/4.1) Uusittava 5 vuoden välein Koulutus sisältää muun muassa: Ensiapupakkauksien, ensihoitovälineiden ja sairaanhoidollisten välineiden tuntemisen sekä käytön osaamisen Laiva-apteekkipäätöksen 2015 mukaisesti potilasturvallisuus […]

Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus

Uudenlainen öljyntorjuntakoulutus tarjoaa simulaatioiden avulla keinoja oppia öljyn käyttäytymistä eri torjuntatilanteissa ja erilaisissa olosuhteissa. Koulutuksessa pääsee harjoittelemaan komentosiltasimulaattoreilla mm. aluksen käsittelyä, puomitusta ja nuottaamista yhdessä ja erikseen muiden torjunta-alusten kanssa. […]