Nonstop-koulutukset

Merilainsäädännön tentti

Mikäli sinulla on ulkomainen päällystön STCW-pätevyyskirja tai säiliöaluksen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus ja haluat työskennellä Suomen lipun alla purjehtivassa aluksessa tulee sinulla olla kelpoisuustodistus (endorsement). Kelpoisuustodistusta varten on suoritettava Suomen merenkulkulainsäädännön […]

Mobiilinosturin kuljettajakoulutus

Satamanosturikuljettajien pätevöitymiskoulutus on lakisääteistä. Käytössämme on nykyaikaiset ja korkealaatuiset nosturisimulaattorit joilla sujuvan ja turvallisen ajotekniikan opettelu onnistuu tehokkaasti. Kohderyhmä: Satama-alueella mobiilinosturia käyttävät henkilöt Tavoitteet: Antaa ko. nosturityyppiä käyttäville henkilöille Valtioneuvoston […]

Lisäpätevyydet – nosturikoulutukset

Onko sinulla tai kuljettajallasi jo ennestään satamakiskonosturi, satamapuominosturi  tai satamamobiilinosturi -pätevyys Onko tarpeen täydentää alkuperäistä ajolupaa edellä mainituilla rinnakkaispätevyyksillä? Lisäpätevyyskoulutuksen (lähijakson) jälkeen seuraa harjoittelujakso normaalissa työssä omalla työpaikalla ennen työpaikalla […]

Kansinosturin kuljettajakoulutus

Satamassa kansinosturikuljettajien pätevöitymiskoulutus on lakisääteistä. Kansinosturikoulutukset on jaettu kahden eri kohderyhmän mukaan: 1. Satamissa toimiville alusten purku- ja lastausoperointeja suorittaville henkilöille ja 2. kauppa-alusten henkilökunnalle, jotka työssään käyttävät aluksen kansinosturia. […]

Satamapuominosturin kuljettajakoulutus

Satamanosturikuljettajien pätevöitymiskoulutus on lakisääteistä. Käytössämme on nykyaikaiset ja korkealaatuiset nosturisimulaattorit joilla sujuvan ja turvallisen ajotekniikan opettelu onnistuu tehokkaasti. Kohderyhmä: Satama-alueella puominosturia (=“Mantsis-tyyppiset nosturit”) käyttävät henkilöt Tavoitteet: Antaa ko. nosturityyppiä käyttäville […]

Satamakiskonosturin kuljettajakoulutus

Satamanosturikuljettajien pätevöitymiskoulutus on lakisääteistä. Käytössämme on nykyaikaiset ja korkealaatuiset nosturisimulaattorit joilla sujuvan ja turvallisen ajotekniikan opettelu onnistuu tehokkaasti. Kohderyhmä: Satama-alueella kiskonosturia käyttävät henkilöt Tavoitteet:  Antaa ko. nosturityyppiä käyttäville henkilöille Valtioneuvoston […]

Pätevyystentit – säiliöalukset

Harkinnanvarainen koulutus, joka mahdollistaa säiliöalusten pätevyyskirjoihin liittyvän koulutuksen uusimisen tai päivittämisen. Edellytyksenä aiemmin käyty koulutus sekä meripalvelu.