Siirry sisältöön
Haku

Simulaattorikeskus

Merenkulun, satama-alan ja logistiikan simulaattorit käytössäsi

Kotka Maritime Centren simulaattorikeskus koostuu merenkulun, satama-alan ja logistiikan simulaattoreista. Merenkulun simulaattorit ovat pääasiassa Wärtsilän/Transasin toimittamia ja ne jakautuvat kolmeen erilaiseen simulaattorikategoriaan: navigointi, radio ja konehuone.

Näiden lisäksi öljyntorjunnan koulutuksen erityistarpeisiin on kehitetty ainutlaatuinen öljynkeräinsimulaattori. Öljynkeräinsimulaattori ja satama-alan nykyaikaiset ja monipuoliset nosturisimulaattorit ovat Mevea Oy:n toimittamia.

Simulaattorikoulutuksia voidaan järjestää niin päivä- ja ilta-aikoina kuin viikonloppuina.


Navigointi­simulaattori

Navigointisimulaattori toimii uudella Navi-Trainer Professional 5000 5.40 -ohjelmistoversiolla. Se koostuu kahdeksasta navigointityöasemasta, kolmesta navigointikomentosillasta ja kahdesta näiden kaikkien toimintaa ohjaavasta ja valvovasta navigointiohjaajan työasemasta.

Alusvalikoima on laaja ja kattaa erilaisia alustyyppejä pienestä työveneestä suureen tankkeriin.

Harjoitusalueina ovat kaikki Suomen luotsattavat rannikko- ja sisävesiväylät sekä useat muut paikat maailmalta, kuten Gibraltarin, Tanskan ja Doverinsalmi. Käytössä ovat esimerkiksi neljän eri valmistajan tutkat (Bridge Master E, Furuno, Nucleus ja Navi-Radar 4000), elektroniset merikartta- ja turvallisuustietojärjestelmät (Navi-Sailor 4000 ECDIS) sekä GMDSS-radiolaitteistot.

Näillä on mahdollista kouluttaa ja harjoitella muun muassa navigointilaitteiden, tutka/ARPA:n ja ECDIS:n käyttöä, komentosiltavahdinpitoa ja -työskentelyä, resurssienhallintaa sekä erilaisia etsintä-, pelastus-, öljyntorjunta- ja luotsaustehtäviä.


Konehuone­simulaattori

Konehuonesimulaattori koostuu kahdeksasta konehuonetyöasemasta ja yhdestä näiden toimintaa ohjaavasta ja valvovasta konehuoneohjaajan työasemasta. Näillä on mahdollista harjoitella esimerkiksi konehuonelaitteiden valvonta-, automaatio ja hälytys- sekä turvallisuusjärjestelmien käyttöä, järjestelmä- ja virtauskaavioiden tulkintaa, konevahdinpitoa ja -työskentelyä, resurssien-, energian-, polttoainekulutuksen- ja päästöjenhallintaa sekä erilaisia hätätilannetehtäviä.

Alusvalikoimamme kattaa tällä hetkellä neljä eri tyyppistä pääkoneistoa: Azipod Diesel-Electric Cruise Ship (2 x ABB Azipod 17.6 MW), Product Tanker (MAN B&W 6S50MC-C), Ro-Pax Ferry (2 x MAN B&W 8L32/40) ja Royal Princess (2 x VEM DTMSZ 3466-16YS).  Uusimpana konehuoneena on tuo  äärimmäisen tarkasti mallinnettu m/s Royal Princessin diesel-sähköinen konehuone, joka sisältää propulsio- ja sähköjärjestelmien lisäksi todella tarkan mallin ison risteilijän hotellitekniikasta.

Konehuonesimulaattori toimii uudella Engine Room Simulator ERS 5000 TechSim 8.8 -ohjelmistoversiolla.


Radiosimulaattori

Radiosimulaattorista löytyy kahdeksan radiotyöasemaa ja yksi näiden toimintaa ohjaava ja valvova radio-ohjaajan työasema. Radiolaitteistovalikoima on monipuolinen ja kattaa kaikkien GMDSS-merialueiden (A1–A4) vaatimukset. Käytössä ovat esimerkiksi eri valmistajien VHF DSC, MF/HF DSC ja Radiotelex, Inmarsat C, mini-C ja Fleet77, Navtex, EPIRB, SART, kannettava VHF, GPS, AIS sekä hätäpaneeli. Näillä on mahdollista kouluttaa ja harjoitella muun muassa GMDSS-radiolaitteiden käyttöä, radiokommunikointia sekä suorittaa GOC- ja ROC-tutkinnot. Radiosimulaattori toimii uudella GMDSS Simulator TGS 5000 8.5 -ohjelmistoversiolla.


Öljynkeräin­simulaattori

Öljynkeräinsimulaattori mallintaa öljyn keräämiseen suunniteltua Lamorin kaivinkonesovitteista harjakeräintä. Keräimen käyttöympäristönä on joko satamalaituri tai proomu. Käyttäjä saa raportin keräystyön tehokkuudesta harjoituksen päätyttyä. Simulaattoria käytetään navigointikomentosiltojen kanssa osana öljyntorjunnan koulutuskokonaisuutta. Öljynkeräin täydentää öljyntorjunnan harjoittelua tuomalla jätelogistiikan osaksi torjuntaoperaatiota.


Satamanosturi­simulaattori

Satamanosturilla työskentelyä pääsee harjoittelemaan turvallisesti, kustannustehokkaasti ja monipuolisesti nykyaikaisin laittein todellisuutta vastaavissa simuloiduissa ympäristöissä. Meiltä löytyy satamakisko-, satamapuomi-, satamamobiili-, RTG ja laivakansinosturit. Olemme Suomen suurin satamanosturikuljettajien lakisääteistä pätevyyskoulutusta antava taho. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Mantsinen Group ja simulaattoritoimittaja Mevea Oy.


Logistiikka­simulaattori

Logistiikkasimulaattoreilla voidaan harjoitella B-ajoneuvoluokan, raskaankaluston, pyöräkuormaajan ja kaivinkoneen ajoa sekä kuormausnosturin käyttöä.