Tulevat koulutukset

GOC Refreshment

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä: GOC-kelpoisuustodistuksen (endorsement) uusiminen Tavoitteet: Kertaat GOC-kurssilla käytyjä GMDSS-järjestelmän ja meriradioliikenteen toimintatapoja. Osaat hätäliikenteen menettelytavat eri GMDSS-järjestelmän radiolaitteilla kaikilla merialueilla. Koulutus sisältää: Digitaaliselektiivikutsun käyttö hätä- ja […]

GOC Refreshment

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä: GOC-kelpoisuustodistuksen (endorsement) uusiminen Tavoitteet: Kertaat GOC-kurssilla käytyjä GMDSS-järjestelmän ja meriradioliikenteen toimintatapoja. Osaat hätäliikenteen menettelytavat eri GMDSS-järjestelmän radiolaitteilla kaikilla merialueilla. Koulutus sisältää: Digitaaliselektiivikutsun käyttö hätä- ja […]

Pelastuslautta ja pelastusvenemieskertauskoulutus (STCW A-VI/2-1)

Pelastuslautta- ja pelastusvenemieslisäpätevyys tulee uusia 5 vuoden välein. Täysimittaisen peruskurssin sijasta hyväksytään kertauskurssi. https://www.traficom.fi/fi/liikenne/merenkulku/merenkulun-lisapatevyystodistukset Pelastuslautta- ja pelastusvenemieskertaukseen sisältyy myös Basic Safety Training pelastautumisen kertaus  STCW A-VI/1-1.    

GOC Refreshment

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä: GOC-kelpoisuustodistuksen (endorsement) uusiminen Tavoitteet: Kertaat GOC-kurssilla käytyjä GMDSS-järjestelmän ja meriradioliikenteen toimintatapoja. Osaat hätäliikenteen menettelytavat eri GMDSS-järjestelmän radiolaitteilla kaikilla merialueilla. Koulutus sisältää: Digitaaliselektiivikutsun käyttö hätä- ja […]

Koneenhoitajan koulutus

Koneenhoitajan pätevyyskirjaan vaaditaan koneenhoitajan koulutuksen lisäksi tietty määrä meripalvelua/harjoittelua (koulutus ei tätä sisällä eikä koulutuksen järjestäjä harjoituspaikkaa järjestä). Koneenhoitajankirja oikeuttaa toimimaan konepäällikkönä kotimaanliikenteen aluksessa, jonka koneteho on alle 750 kilowattia.  […]

Laivurikoulutus

Kotimaanliikenteen laivurin pätevyyteen vaaditaan koulutuksen lisäksi tietty määrä meripalvelua/harjoittelua (koulutus ei tätä sisällä eikä koulutuksen järjestäjä harjoituspaikkaa järjestä). Osa meripalvelusta/harjoittelusta voidaan tarvittaessa korvata soveltuvilla simulaattoriharjoituksilla. Kotimaanliikenteen laivurinkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä […]

Kuljettajakoulutus

Kuljettajankirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä matkustaja- ja lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen I-alueen nimetyllä ja rajatulla alueella. Liikennealue I käsittää joet, kanavat, satamat, järvet sekä sellaiset […]

OTT – Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus (STCW A-V/1-1-2) 22.-23.2.2023

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä: Öljysäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus (V/1-1.4) Koulutus sisältää muun muassa: Säiliöalustyypit ja rakenne, öljyn lastinkäsittelyjärjestelmät, -putkistot sekä pumput, lastien fysikaaliset ominaisuudet, terveys-, ympäristö- sekä palo- […]

BTT-O/C – Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus (STCW A-V/1-1-1) 20.-21.02.2023

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä: Öljy- ja kemikaalialuksen laivaväen peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus (V/1-1.2) Koulutus sisältää muun muassa: Säiliöalustyypit ja rakenne, lastinkäsittelyjärjestelmät, lastien fysikaaliset ominaisuudet, terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivisuusvaarat, […]

GOC Refreshment

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa pätevyyttä: GOC-kelpoisuustodistuksen (endorsement) uusiminen Tavoitteet: Kertaat GOC-kurssilla käytyjä GMDSS-järjestelmän ja meriradioliikenteen toimintatapoja. Osaat hätäliikenteen menettelytavat eri GMDSS-järjestelmän radiolaitteilla kaikilla merialueilla. Koulutus sisältää: Digitaaliselektiivikutsun käyttö hätä- ja […]